Máy Đóng Gói Bún Tươi, Bánh Canh – Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Bún Tươi, Bánh Canh – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để cân và đóng gói bún tươi, bánh canh tự động 500g – 1000g Có chức năng cân bún xổ 500g – 5Kg

  Chi tiết
  0931 810 870