Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Có Tem Chỉ Và Bao Ngoài 5in1 – Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Có Tem Chỉ Và Bao Ngoài 5in1 – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dung để đóng gói trà túi lọc có dán tem, xỏ chỉ và bao ngoài tự động.

  Chi tiết

  Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Có Tem Chỉ 3in1 – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói trà, cà phê túi có dán tem, xỏ chỉ tự động. Định lượng sản phẩm bằng cốc chén

  Chi tiết

  Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Không Tem Chỉ – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói trà, cà phê. Định lượng sản phẩm bằng cốc chén

  Chi tiết
  0931 810 870