Máy Đóng Gói Thuốc Đông Y Dạng Lỏng – Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Thuốc Đông Y Dạng Lỏng – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói chất lỏng không có cặn xác: thuốc nước, siro, trà, vv…

  Chi tiết
  0931 810 870