Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Không Tem Chỉ – Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Trà Túi Lọc Không Tem Chỉ – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói trà, cà phê. Định lượng sản phẩm bằng cốc chén

  Chi tiết
  0931 810 870