Máy Đóng Gói Thuốc Đông Y Dạng Viên -Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Thuốc Đông Y Dạng Viên -Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói thuốc dạng viên tự động. Tùy chỉnh được số viên chính xác cho gói – Máy được thiết kế dạng đứng – Định lượng bằng mâm xoay 8 điểm – Tốc độ máy điều chỉnh bằng biến tần Invt – Được thiết kế 4 bánh xe để di chuyển – […]

  Chi tiết
  0931 810 870