Máy Đóng Gói Nước Mắm – Quyên Tin Hòa

  Tên khách hàng
  Số điện thoại *

  SẢN PHẨM

  Tất cả sản phẩm

  Sắp xếp

  Danh mục sản phẩm

  Máy Đóng Gói Nước Mắm – Quyên Tin Hòa

  Chuyên dùng để đóng gói chất lỏng: nước mắm, sa tế, nước tương, tương ớt, bơ, sốt, vv…

  Chi tiết
  0931 810 870